The Official School of Ballet Theatre of Scranton | Grand Kyiv Ballet

The Official School of Ballet Theatre of Scranton

Dansstudio: Den officiella skolan för Scranton Ballet Theatre grundades ursprungligen av Constance Reynolds och överfördes 1978 till Joan Arduino, som gav den dess nuvarande namn. Skolan har en lång tradition av etablerade undervisningsmetoder och är stolt över undervisning, framförande och kulturella aspekter av dans.