The Official School of Ballet Theatre of Scranton | Grand Kyiv Ballet

The Official School of Ballet Theatre of Scranton

Dansestudio: Den offisielle skolen til Scranton Ballet Theatre ble opprinnelig grunnlagt av Constance Reynolds og gikk i 1978 i arv til Joan Arduino, som ga den sitt nåværende navn. Skolen har lange tradisjoner for etablerte undervisningsmetoder og er stolt av undervisningen, utøvelsen og de kulturelle aspektene ved dans.